Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Żerniki Wrocławskie – obszary “B”, “E” i “F” – wyłożenie do publicznego wglądu

Termin ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko trwa od 12 lipca do 12 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach w godzinach pracy urzędu. Uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie  można  składać na piśmie do Burmistrza […]

Zobacz więcej