Zgłaszanie projektów rewitalizacyjnych Żernik Wrocławskich do 19.08.2016

Istotną częścią Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023 jest lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłaszanych przez interesariuszy tego programu, którymi są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, mieszkańcy gminy inni […]

Zobacz więcej