UWAGA MIESZKAŃCY – KOMUNIKAT W SPRAWIE KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ (linia 920)

Z dniem 31 października zakończy się funkcjonowanie linii 800.
Od 2 listopada uruchomiona zostaje linia 920, która zastąpi tzw. osiemsetkę.
Aktualnych rozkładów jazdy należy poszukiwać na stronie www.wroclaw.pl w bocznej (lewa strona) zakładce ROZKŁADY JAZDY.
Nie ulegną zmianie ceny biletów, ale wprowadzona zostanie nowość BILETY TRASOWANE – CZASOWE, pozwalające na przesiadanie się między autobusami bez konieczności zakupu nowego biletu. Bilety trasowane obowiązywać będą na trasie linii 920, w przypadku łączenia przejazdu linią 920 i 900L, 900P, 901 oraz 910.

 

 

UWAGA: od 7 września 2015 r. uruchomiony został dodatkowy punkt sprzedaży biletów w budynku RATUSZA, na parterze, tuż przy wejściu (Siechnice, ul. Jana Pawła II 12).
Bilety okresowe wykupione na linie 900 (900L i 900P), 901 i 910 będą honorowane
w granicach Wrocławia na liniach normalnych komunikacji miejskiej na odcinkach pokrywających się z trasą ww. linii i odwrotnie.
Przypominamy, autobusy linii obsługujących komunikację międzygminną są monitorowane. Kierowca ma obowiązek pobrać opłatę za przejazd autobusem zgodnie
z obowiązującym cennikiem oraz wydać Państwu ważny bilet. Bez ważnego biletu,
w przypadku kontroli biletowej zostaniecie Państwo obciążeni karą za tzw. „przejazd na gapę”. Ponadto, w przypadku jakiejkolwiek kolizji pojazdu na drodze, bez posiadania przez pasażera ważnego biletu przejazdu, nie będziecie Państwo objęci ubezpieczeniem od nieszczęśliwego wypadku.
Informujemy również, że nielegalne pobieranie opłat przez kierowców powoduje zmniejszenie wpływów do gminnej kasy, a co za tym idzie, przekazywanie coraz wyższych dotacji na komunikację międzygminną. Środki te mogłyby zostać spożytkowane na inne zadania Gminy.

 

  • źródło: www.siechnice.gmina.pl