SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE MPZP ŻERNIKI WROCŁAWSKIE

Spotkanie z Radą Osiedla w sprawie MPZP pd i pd-zach Żernik Wrocławskich odbędzie się 22.01.2016r. w Klubie „KUŹNIA” w Żernikach Wrocławskich o godz. 18.00.