PROJEKTY PLANÓW MPZP ŻERNIKI WROCŁAWSKIE

Poniżej znajdują się projekty MPZP oraz tekst do planów, prosimy o zapoznanie się z projektami. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać na adres e-mail: radaosiedla@zernikiwr.pl do dnia 27.01.2015r. Przesłane uwagi po terminie nie będą uwzględnione.

Wszystko w jednym pliku

Wszystko

Oddzielnie

Żerniki wroclawskie F 10_2015

Zerniki Wroclawskie B_10_2014(1)

Żerniki wrocłaskie E 10_2015(1)

Żerniki Wrocławskie B_ANALIZA CHŁONNOŚCI MW(1)

Żerniki Wrocławskie E_tekst_10.2015_zmiany_UM

Żerniki Wrocławskie B_tekst_10.2015_zmiany_UM

Żerniki Wrocławskie F_tekst_10.2015_zmiany_UM