BUDOWA NOWEGO PRZEDSZKOLA W ŻERNIKACH WR.

Nowinki

Szanowni Państwo

Burmistrz Siechnic wraz z Radą Osiedla Żerniki Wrocławskie serdecznie zapraszają mieszkańców w dniu 13 czerwca 2016r. (poniedziałek) o godz. 18.00 do Klubu Kuźnia w Żernikach Wrocławskich, ul. Parkowa 2 na spotkanie dotyczące projektu utworzenia w 2017 r. nowego, publicznego Przedszkola w Żernikach Wrocławskich, prowadzonego przez Fundację FAMILIJNY POZNAŃ.

Porządek spotkania:

1.Otwarcie zebrania i przyjęcie zaproponowanego porządku.

2.Omówienie uwarunkowań zapotrzebowania na realizację wychowania przedszkolnego na terenie Żernik Wrocławskich i okolic.

3.Prezentacja przedsięwzięcia przez Fundację „Familijny Poznań”.

4.Zapytania i wnioski.

5.Zakończenie spotkania.

Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Przewodniczący Rady Osiedla Żernik Wrocławskich

Andrzej Zajączkowski

Załącznik:

Komunikat_zebranie w Żernikach Wroc (2)