Ogłoszono – Opracowanie Projektu Zagospodarowania Placu Zabaw w Parku.

Nowinki

Zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia, pod tytułem “Zapytanie ofertowe – Projekt zagospodarowania terenu części działki nr 297/8 przy ulicy Parkowej w Żernikach Wrocławskich na potrzeby ogólnodostępnego placu zabaw”

W opracowaniu projektu zagospodarowania placu zabaw, przewidziano dwa etapy:
– Etap 1: Wymiana urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych
– Etap 2: Wymiana ogrodzenia wraz z wykonaniem wewnętrznych ścieżek i dojść oraz nowe nasadzenia roślinności.

 

 

 

 

 

 

źródło: http://bip.siechnice.dolnyslask.pl