Zapraszamy na spotkanie w Urzędzie Miejskim w Siechnicach w sprawie omówienia planu B, E, F, G i wprowadzenia zakazów zabudowy.

Nowinki

Rada Osiedla Żerniki Wrocławskie zaprasza mieszkańców Żernik Wrocławskich, właścicieli gruntów położonych w obszarach planów zagospodarowania przestrzennego teren B, E, F, G na spotkanie z Burmistrzem Siechnic, Radą Miejską w Siechnicach, projektantami planów oraz autorami opracowań demograficznych i planistycznych.

Spotkanie odbędzie się dnia 8 maja 2017 r. poniedziałek o godzinie 17.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach. Tematem spotkania będzie przedstawienie przez Burmistrza oraz Radę Miejską propozycji uchwalenia tych planów z wariantem wprowadzenia zakazów zabudowy na znacznej powierzchni tych obszarów. Sprawę prosimy potraktować bardzo poważnie. Prosimy o liczne przybycie i aktywny udział w spotkaniu.