Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Żerniki Wrocławskie – obszary “B”, “E” i “F” – wyłożenie do publicznego wglądu

Termin ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko trwa od 12 lipca do 12 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach w godzinach pracy urzędu. Uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie  można  składać na piśmie do Burmistrza […]

Zobacz więcej

BUDOWA NOWEGO PRZEDSZKOLA W ŻERNIKACH WR.

Szanowni Państwo Burmistrz Siechnic wraz z Radą Osiedla Żerniki Wrocławskie serdecznie zapraszają mieszkańców w dniu 13 czerwca 2016r. (poniedziałek) o godz. 18.00 do Klubu Kuźnia w Żernikach Wrocławskich, ul. Parkowa 2 na spotkanie dotyczące projektu utworzenia w 2017 r. nowego, publicznego Przedszkola w Żernikach Wrocławskich, prowadzonego przez Fundację FAMILIJNY POZNAŃ. Porządek spotkania: 1.Otwarcie zebrania i […]

Zobacz więcej